Thông tin chung về đầu cân XK3190-A15

Đầu cân XK3190-A15 là bộ chỉ thị cân có nhiều chức năng chuyên biệt như cân đếm sản phẩm và tính giá tiền và được ứng dụng chủ yếu cho cân bàn và cân sàn điện tử.Những chức năng và cách sử dụng của sản phẩm không mấy khách hàng biết và sử dụng hết ứng dụng của sản phẩm. Chính vì vậy qua bài viết này chúng tôi xin giới thiệu và đưa và cách sử dụng của sản phẩm cân điện tử XK3190-A15 quý khách hàng xem chi tiết về danh mục chứ năng dưới đây.

1. Chức năng tính tiền ứng dụng cân siêu thị.

2. Chức năng đếm số lượng sản phẩm.

3. Chức năng cảnh báo số lượng/ khối lượng (có thể kết hợp đèn, còi cho tín hiệu cảnh báo).

Để sử dụng thành thạo và tận dụng hết tính ưu việt của thiết bị việc nắm được thông số kỹ thuật của đầu cân XK3190-A15 là điều tối cần thiết cân ứng dụng cân đếm điện tử.

Các phím chức năng của đầu cân XK3190-A15

Mặt trước đầu cân XK3190-A15

Hình ảnh: sơ đồ mặt trước của đầu cân A15

Trong đó phí được sử dụng nhiều nhất là [Zero] và phím [Tare] và sau đây là chức năng của các phím trên đầu cân.

[Zero]: Phím về “0”. Ấn phím này giá trị trên cân sẽ về 0 (nếu giá trị cân lúc ấn ở trong giải về 0 của cân).

[Tare]: Phím trừ bì. Ấn phím này để loại bỏ giá trị của bì, chỉ cân khối lượng hàng có trên cân.

[M +]: Phím cộng dồn giá trị khối lượng hoặc tiền hoặc số lượng vào giá trị nhớ tổng hiện tại của cân.

[MC]: Phím xóa giá trị nhớ hiện tại của cân để tính tổng mới.

[Delete]: Phím xóa giá trị đơn giá hoặc khối lượng mẫu đang nhập.

[.Value]: Sử dụng trong chế độ đếm. Ấn phím này để nhập giá trị thập phân cho khối lượng mẫu.

[Quantity]: Phím xác nhận trong cài đặt và xác nhận số lượng mẫu trong chế độ đếm.

[Unit W]: Phím xác nhận khi cài đặt khối lượng mẫu trong chế độ đếm. Phím thoát trong khi cài đặt các thông số của cân.

[On]/[Off]: Phím bật/tắt cân.

[0~9]: Phím số dùng để nhập liệu.

[Quantity]+[.Value]: Khi giắc chuyển chế độ calib ở chế độ mở, ấn [Quantity] rồi ấn [.Value] sẽ vào chế độ hiệu chỉnh cân.

[Quantity]+[0]:

[Quantity]+[MC]: Trong chế độ cân bình thường, ấn [Quantity] rồi ấn [MC] sẽ vào chế độ cài đặt thông số cho cân.

[Quantity]+[Tare]: Trong chế độ đếm, ấn [Quantity] rồi ấn [Tare] sẽ vào chế độ trừ bì bằng giá trị (nhập bì vào).

Sử dụng ứng dụng của cân điện tử XK3190-A15

Và dưới đây Minh Hoàng xin giới thiệt chi tiết và cách sử dụng từng chức năng của cân.

Khởi động cân bàn

Chú ý : để cân có khả năng hoạt đột tốt nhất theo khuyến cáo của nhà sản xuất nên bật công tắc nguồn từ 15~30 phút để sấy khô linh kiện trước khi sử dụng.

Ấn phím [ON] để khởi động cân , cân sẽ đếm ngược trong quá trình khởi động để tìm các giá trị tuyến tính của cân khởi động xong cân sẽ vào chế độ cân.

Ngoài chức năng cân thông thường cân có chứ năng đếm và tính giá tiền và việc cài đặt như sau:

  • Chúng ta nhấn [Quantity] + [MC] trên bàn phím màn hình hiện [FUnC ] x trong đó nhập số x là các chế độ cân:
  • Khi x là 0 cân sẽ ở chế độ đếm
  • Khi x là 1 cân sẽ ở chế độ tính giá tiền

Và thao tác chức năng cân đếm sản phẩm – và tính giá tiền sẽ được chúng tôi giới thiệu tiếp theo bên dưới:

Cài đặt về “0” bằng tay

Khi khối lượng trên cân nằm trong dải về “0” của cân (Cài đặt ở bước 5 phần 5), nhấn [Zero] cân sẽ về giá trị “0”.

Khi đã trừ bì, cài đặt này không có tác dụng.

Chức năng trừ bì

Khi cân đã ổn định và không có giá trị âm, nhấn [Tare] cân sẽ trừ đi khối lượng bì trên cân, đèn báo “Tare” sẽ sáng. Lúc này cân chỉ hiển thị khối lượng hàng.

Ấn [Tare] lần nữa, đèn “Tare” sẽ tắt.

Cài đặt thông số cảnh báo cho đầu cân

Các thông số cài đặt bao gồm: phương thức hoạt động, đèn nền, chế độ truyền cổng RS232 và cài đặt cảnh báo.

Các cài đặt này thể hiện trong bảng sau (Bắt đầu từ chế độ cân thông thường):

X: 0 – cài đặt tiêu chuẩn có còi cảnh báo; 1 – cài đặt không còi cảnh báo.

Y: 0 – cảnh báo không cần ổn định; 1 – chỉ cảnh báo khi ổn định.

Z: Chế độ cảnh báo: 0 – cảnh báo thấp (thấp hơn giá trị cài đặt); 1 – cảnh báo đúng (trong khoảng cài đặt); 2 – cảnh báo cao (cao hơn giá trị cài đặt); 3 – cảnh báo sai (ngoài khoảng cài đặt).

Chế độ tính tiền của cân A15

Trong chế độ này, đơn giá có thể nhập trực tiếp từ bàn phím số. Tổng tiền sẽ hiển thị theo đơn giá hiện tại trên cân.

Nếu khối lượng âm, thành tiền sẽ hiển thị “0”.

Chức năng cộng dồn tiền hàng chỉ thực hiện được khi cân đã ổn định.

Số thập phân trong đơn giá và thành tiền mặc định là 2 số lẻ. Dải giá trị của hai thông số này tối đa là 9999.99. Nếu tổng thành tiền lớn hơn giá trị này, cân sẽ hiển thị “oUer”.

Chế độ đếm của cân A15

Có hai cách nhập giá trị mẫu để đếm trong chế độ cân đếm: Nhập khối lượng mẫu (nếu đã biết) hoặc nhập số mẫu hiện hành trên cân để cân tự tính giá trị khối lượng mẫu (chưa biết khối lượng mẫu).

a) Biết khối lượng mẫu: Nhập giá trị khối lượng mẫu rồi nhấn [Unit W] để xác nhận, cân sẽ vào chế độ đếm.

b) Chưa biết khối lượng mẫu: Đặt một số vật mẫu lên cân, khi cân ổn định thì nhập số lượng mẫu rồi nhấn[Quantity] để xác nhận. Cân sẽ tính toán giá trị khối lượng mẫu và đi vào chế độ đếm.

Lưu ý:

– Giá trị khối lượng mẫu nhập vào bằng đơn vị gram (g).

– Với cách nhập số lượng mẫu (chưa biết khối lượng mẫu), số mẫu tối đa là 50.

– Nếu khối lượng trên cân là giá trị âm, cân sẽ không đếm.

– Giá trị nhỏ nhất của mẫu là 0.25 bước nhảy (d). Nếu thấp hơn giá trị này, cân sẽ hiển thị “L” để cảnh báo giá trị mẫu quá nhỏ. Nếu giá trị mẫu tính toán thấp hơn 0.05d, cân sẽ cảnh báo lỗi “Err 10“.

Cộng dồn và xóa giá trị ghi nhớ

Các bước thao tác trong bảng sau:

Lưu ý: Giá trị lớn nhất của tổng trong chế độ cộng dồn là 999999. Giá trị đếm lớn nhất là 255. Nếu cân hiển thị “Off” nghĩa là giá trị này đã vượt quá trị trị giới hạn trên.

Cài đặt cảnh báo trong chế độ đếm

Trong chế độ đếm, đầu cân A15 có chức năng cảnh báo cao/thấp. Cài đặt theo hướng dẫn trong bảng sau:

Lưu ý: Nếu ngưỡng cảnh báo dưới = 0, với mọi giá trị ngưỡng cảnh báo trên, chế độ cảnh báo sẽ không hoạt động.

Chế độ Pre-Tare (Trừ bì bằng số)

Chế độ này thực hiện khi đã biết giá trị bì.

Nhấn [Quantity]+[Tare], cân hiển thị [PrESEt] [******] [     ], nhập giá trị bì bằng các phím số rồi nhấn[Quantity] để xác nhận. Cân sẽ trở về chế độ cân đếm, khối lượng hiển thị là khối lượng hàng net.

Hướng dẫn kết nối đầu cân A15 với loadcell hay thiết bị cảm biến

Để xác định và kết nối được loadcell với đầu cân điện tử cấn chú ý xác định được các dây tín hiệu của cảm biến tải.

Và xác định được các chân tín hiệu của đầu cân , giắc kết nối này có 9 chân và vị trí các chân chi tiết như hình ảnh dưới đây.Mặt sau với các cổng kết nối của đầu cân A15 như hình dưới đây:

giắc kết nối đầu cân A15

Hình ảnh: Kết cấu giắc kết nối loadcell với đầu cân XK3190-A15

Lưu ý khi kết nối Loadcell với đầu cân:

-Đầu tiên nên ngắt tín hiệu điện áp khỏi đầu cân.

– Kết nối tránh chập hoặc mát các dây tín hiệu với nhau.

-Mỗi loadcell có ký hiệu các dây tín hiệu là khác nhau lúc này cần xác định dây tín hiệu của loadcell

Kết nối đầu cân A15 với thiết bị ngoại vi

Đầu cân điện tử XK3190-A15

Đầu cân A15 hay A15E đều có thể kết nối với các thiết bị ngoại vikhác như máy tính , máy in , hiển thị phụ… để quản lý số liệu cân – in phiếu cân – hiển thị ,màn hình lớn để quan sát.

Tất cả các giao tiếp kết nối với thiết bị khác thông qua công truyền thông RS232 và sơ đồ các chân tín hiệu của cổng RS232 chi tiết hình ảnh dưới đây:

 

 

 

Cổng RS232 của bộ chỉ thị cân XK3190-A15

Hình ảnh: Cổng kết nối RS232 đầu cân A15

Thông thường các chân kết nối sử dụng:

Chân TXD truyền tín hiệu ra cho các thiết bị ngoại vi.
Chân GND tiếp mát.
Chân CTRO_O sử dụng cho tín hiệu cảnh báo.

Định dạng tín hiệu ra của cổng RS232 đầu cân A15 là tín hiệu liên tục, định dạng 8 bits:

– 7 bits dành cho truyền giá trị khối lượng cân.

– 1 bit cho tín hiệu dấu (+/-)

Ví dụ: khối lượng 200kg sẽ được truyền là 0.002000 và -200kg thì dạng truyền là 0.002000-

Một số lưu ý về sử dụng pin sạc đầu cân A15

– Khi sử dụng nguồn 220V, pin sẽ tự động được sạc.

– Đấu nối chính xác dây (+) màu đỏ và dây (-) màu đen. Việc đấu sai có thể dẫn đến hỏng đầu cân ngay lập tức.

– Lần sạc đầu tiên cần sạc trong vòng 24h để đảm bảo pin được sạc đầy.

Hiệu chỉnh cân điện tử XK3190-A15 – A15E

Quá trình hiệu chuẩn và căn chỉnh cân Minh Hoàng khuyến cáo quý khách hàng không nên tự ý thao tác sẽ dẫn đến sai số cho cân bàn của quý khách. Trước khi hiệu chuẩn quý khách hàng cấn chuẩn bị quả cân chuẩn để việc căn chỉnh cân sẽ có kết quả chính xác hơn.

Quả trình này lá quá trình nâng cao nên quý khách hàng hạn chế thao tác, nhưng Minh Hoàng cũng xin giới thiệu và hướng dẫn để một số kỹ thuật non tay thao tác được thành thạo sau khi đã chuẩn bị các bước để hiệu chuẩn và chăn chỉnh đầu cân XK3190-A15

Lỗi thường gặp đầu cân A15 và cách xử lý

Một số mã lỗi của rất nhiều sản phẩm màn hình hiển thị khác đã được chúng tôi viết một bài rất chi tiết quý khách hàng có thể tham khảo bài viết về những lỗi thường gặp của một số đầu cân thông dụng.

5/5 - (1 bình chọn)

Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm
x