Quả cân chuẩn được cục đo lường phân ra nhiều cấp chính xác khác nhau dùng để hiệu chuẩn cho cân điện tử có cấp chính xác khác nhau. Rất nhiều người dùng bỡ ngỡ không biết chọn mua quả chuẩn cho đơn vị mình như thế nào đúng nhất để có giá bán hợp lý nhất . Qua bài viết này Minh Hoàng cúng quý khách hàng tìm hiểu về cấp cấp chính xác của quả chuẩn cân. Theo văn bản của kỹ thuật đo lường Việt Nam cấp chính xác của quả chuẩn được chia làm cấp chính xác F1 , F2 , M1

Quả cân chuẩn F1 F2 M1

Chi tiết về quả cân cấp chính xác F1 , F2 , M1

Chi tiết về mức tải được chia từ 1mg cho đến 500kg với khối lượng quy ước có khối lượng riêng 8000 kg/m³ cân bằng với quả cân đó trong không khí ở nhiệt độ 20 ºC và khối lượng riêng của không khí là 1,2 kg/m³. Sai số cho phép lớn nhất của các quả cân cấp chính xác F1 và F2 và M1 được chi trong bảng dưới đây.

Tiêu chuẩn của đo lường hiệu chuẩn

Lưu ý khi hiệu chuẩn quả cân chuẩn cấp chính xác là F1 có mức tải danh nghĩa cần lựa chọn quả cân để hiệu chuẩn có mức tải danh nghĩa tương đương và có cấp chính xác lớn hơn là cấp chính xác E2 hoặc cao hơn.

Khi hiệu chuẩn quả cân chuẩn có Cấp chính xác là F2 cần lựa chọn quả cân có cấp chính xác cao hơn là F1 hoặc cao hơn với mức tải tương đương với quả cần hiệu chuẩn.

Khi hiệu chuẩn quả cân cấp chính xác M1 cần lựa chọn quả cân có cấp chính xác cao hơn F2 hoặc hơn nữ và có mức tỉa tương đương.

Điều kiện của quả trình hiệu chuẩn

Rất nhiều khách hàng không nắm được những điều khiện tối thiểu khi hiệu chuẩn sẽ dẫn đến sai số lớn hơn cho phép của cục đo lường Việt Nam.Qua đây Minh Hoàng xin giới thiệu qua những điều kiện quả các bạn có thể nắm được như sau:

– Địa điểm hiệu chuẩn phải đủ sáng, xa các nguồn sinh nhiệt, xa các nguồn sinh gió, không bị rung động.

– Trước khi hiệu chuẩn làm sạch bề mặt quả cân bằng chổi mềm, khí trơ, nước cất hoặc cồn.

– Bật nguồn để sấy máy đối với cân so sánh điện tử tối thiểu 30 phút hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất.

– Ổn định nhiệt độ đối với các quả cân chuẩn và quả cân cần hiệu chuẩn trong thời gian không nhỏ hơn giá trị quy định trong bảng 5 (Không áp dụng đối với quả cân cấp chính xác M1)

Rate this post

Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm
x