Cân đếm điện tử UCA H

Hình ảnh: Cân đếm điện tử UCA H

Bạn đã mua sản phẩm cân đếm UCA H cân có chính xác đòi hỏi phải xử lý cẩn thận và bạn nên đọc toàn bộ nội dung của hoạt động này bằng tay trước khi hoạt động cụ mới của bạn.

Download manual UCA H scale:

Lưu ý:

Hiệu chỉnh thiết bị của bạn bằng cách sử dụng trọng lượng quả cân chuẩn và tài liệu hướng dẫn của hãng tài liệu tham khảo phù hợp khoan dung (class).

Một công cụ có thể không chính xác hơn các tiêu chuẩn mà nó đã được so sánh.

Để được hỗ trợ trong việc lựa chọn trọng lượng tài liệu tham khảo, xin vui lòng liên hệ với nhà máy.

Chú ý: Thay đổi hay sửa đổi nào không rõ ràng đã được phê duyệt bởi nhà sản xuất có thể vô hiệu hóa quyền của người sử dụng để vận hành thiết bị này.

Các phím chức năng của cân UCA H:

Phím số 0 đến 9 : Được sử dụng để thiết lập dữ liệu số cho trọng lượng bì. số mẫu, cỡ mẫu, hoặc số kiểm tra giới hạn.

Phím ZERO : a. Chụp một trung tâm mới của zero.
b. Hủy bỏ các dữ liệu ghi nhớ hoàn toàn âm.

Phím TARE : Phím trừ bì.

Phím . : Nhưng sử dụng cho vị trí thập phân của các trọng lượng bì, kích thước mẫu

Phím CE : xóa dữ liệu đa ta:

Phím WT SET: Dùng để thay đổi luân phiên thay đổi bình thường đếm và hoạt động kiểm tra.

Phím M : Được sử dụng để tích lũy dữ liệu phụ tổng số.

Phím check : Số lượng sử dụng để kiểm tra.

Phím P: phím cài đặt chức năng.

 Hiệu chuẩn cân đếm UCA H Calibration

 

 

Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm
x