Tổng quan về mặt trước của bộ chỉ thị xk3190-A9P gồm có màn hiển hiển thị Led đỏ và máy tin tích hợp máy in phiếu cân và các phím thao tác trên đầu cân.

đầu cân điện tử XK3190-A9P

Hình ảnh: Tổng quan về mặt trước đầu cân XK3190-A9P

Tổng quan mặt sau của đầu cân gồm các cổng kết nối vời thiết bị phụ trợ như Loadcell – Máy in ngoài – hiển thị  phụ – hay máy tính để quản lý số liệu.

Bộ chỉ thị cân XK3190-A9P

Hình ảnh: Tổng quan về mặt sau của đầu cân XK3190-A9P

Hướng dẫn kết nối loadcell với đầu cân XK3190-A9P

Thông số kỹ thuật của đầu cân XK3190-A9P

Hướng dẫn cài đặt máy in đầu A9P

Bước thực hiểnThao tác phímMàn hình hiển thịGhi chú
Bước 1Nhấn [print set]
Nhấn [9] [7]
Nhấn [Input]
[P 00]
[P 97]
Nhập pass 97
Bước 2Nhấn  [1] hoặc [0]
nhấn [Input]
[Auto *]
[Auto 1]
Chọn Tự động / In bằng tay
0-Hướng dẫn sử dụng
1- Tự động
Bước 3Nhấn [3]
Nhấn [Input]
Auto indicating
light is on
[Type *]
[Type 3]
Chọn kiểu máy in:
0-in không hợp lệ
1-TPup16 micro-printer[English ]
2-TM800 printer
3-Panasonic KX-P1121 Printer
4-Epson CQ-1600K,
LQ-300K+,Panasonic KX1131
5-Built-in micro-printer (only for
A9+P)
6-External thermal printer POS58,
T58D etc
Bước 4Nhấn [5] [0]
Nhấn [Input]
[HL **]
[HL 50]
Chọn Hạn chế In
00-chỉ in khi hiển thị
Trả về số không
25 chỉ in khi hiển thị <25%
F.S.
50- Chỉ in khi hiển thị <50%
F.S.
75- Chỉ in khi hiển thị <75%
F.S.
99 In ngay cả khi nó ở F.S.
Bước 5Nhấn [3]
Nhấn [Input]
[Arr *]
[Arr 3]
Chọn định dạng in:
Arr = 0: định dạng bản ghi
Định dạng 1: 1 trang
Định dạng 2: 2 trang
Định dạng 3: 3 trang
Bước 6Nhấn [1] [0] [0][L *****]
[L001.00]
Thiết lập tự động tối thiểu
In trọng lượng, L phải lớn hơn
Hơn 10 bộ phận.
Ví dụ. 1,00
Bước 7Nhấn [0] [5]
Nhấn [Input]
[b **]
[b 05]
Thiết lập các đường băng giấy (0 ~ 30)
Ví dụ. : 05
Bước 8Nhấn [1]
Nhấn [Input]
[Ode *]
[Ode *]
Chọn in trống
định dạng:
0: Không chọn in trống 0 mục
Đã chọn in trống 1 mục
2-áp dụng in trang ngang
Bước 9Nhấn [1]
Nhấn [Input]
[Dct *]
[Dct 1]
Chọn tỷ lệ khấu trừ tại mẫu in trống:
Khoản khấu trừ0 không hợp lệ
1-khấu trừ hợp lệ
Bước 10Nhấn [0] [1] [1]
Nhấn [Input]
[Y ***]
[Y 00011]
Định nghĩa của Y không đề cập đến Chú ý 4.
(Số không “0” sẽ là tất cả
Được coi là “1”)
Bước 11Nhấn [8]
Nhấn [Input]
[teln *]
[teln 8]
Chọn Tel. Không có chữ số (0 ~ 8)
0: không in Điện thoại. Không.
1 ~ 8: in ĐT. Số trong liên tục
Bước 12Nhấn [5] [8] [8] [6]
Nhấn [Input]
[tH ****]
[tH 5886]
Cao 4 bit của Tel. cài đặt
Ví dụ. 5886
Bước 13Thao tác phím[tl ****]
[tl 0003]
Thấp 4 bit của Tel. cài đặt
Ví dụ. 0003
Kết thúc

Hước dẫn hiệu chuẩn căn chỉnh Calibration

Minh Hoàng khuyến cáo

Trước khi hiệu chỉnh cân bàn – cân sàn – cân ô tô điện tử cần lưu ý chuẩn bị sẵn quả cân chuẩn để sau khi căn chỉnh kết quả cân được chính xác.

Các bước tao tác cần làm chính xác.

Các bước hiệu chỉnh cân

Bước hiển thị giải thích hoạt động
Bước 1: ấn phím [FUNC]  lưu ý bật công tắc sau đầu cân về chế độ on.

Bước 2: Bấm [1] [0] Bấm [Input] mà hình sẽ hiển thị [E 10]  Nhập giá trị phân chia 1/2/5/10/20/50/100/200
Ví dụ: 10

Bước 3 :  Nhấn [0] Bấm [Input]
màn hình hiển thị

[Dc *]
[Dc 0]
Nhập điểm thập phân (0 -4)
Ví dụ: không có điểm thập phân 0

Bước 4:
Nhập  [0] [2] [3] Bấm [Input]

Màn hình hiển thị :

[Pon XYZ]
[Pon 023]

Nhập Tham số
X: Áp dụng bảng (0-1)
0: Không thương mại
1: Thương mại
Y: Phạm vi thiết lập Zero theo bảng (1-5)
Lặp lại tương ứng
Phần trăm F.S.
Ví dụ:
2% 4% 10% 20% 100%
Z: Bộ công suất đặt không (0-5)
Lặp lại tương ứng
Phần trăm F.S.
2% 4% 10% 20% 100%

Bước 5 :

Nhập:  [3] [0] [0] [0][0] giá trị tải max của cân nhấn [Input] Ví dụ: 30000.

Màn hình hiển thị
[F *****]
[F 30000]
Nhập vào F.S.
Bạn nên nhập lại giá trị tải max và sau đó nhấn [Input]. Bạn sẽ nếu bỏ qua cân sẽ nhẩy về Bước 10.Nhập trực tiếp.

Bước 6 : Màn hình hiển thị  [noLoadn] Xác nhận vị trí Zero. Tại thời điểm này
Không có tải trên cân . Nhấn [Input] khi đèn ổn định sáng. bước hiển thị giải thích hoạt động.

Bước 7 :Nhập giá trị tải adload lên cân ví dụ: [2] [0]
[0] [0] [0]
Bấm [Input]

Màn hình hiển thị

[Aload1]
[20000]

Lưu ý : Trọng lượng nạp không được nhỏ hơn 50% Max F.S .. Tốt hơn là nạp
Trọng lượng gần với giá trị tải max .

Ví dụ: 20000. Bạn nên nhấn [Input] để xác nhận
Khi ánh sáng ổn định bật.

Bước 8:  nhấn [Input]
Bấm [Input]
Bấm [Input]
[H ******]
[C ******]
[CH ****]
Không thay đổi H, C, CH là ba
Hệ số hiệu chuẩn.

Xin lưu ý các bước tiếp theo nên để giá trị max định của nhà sản xuất

Khi hiệu chuẩn kết thúc hiệu chuẩn cần bật công tắc về chế độ off:

Comments are closed.

Có thể bạn quan tâm
x